Salonkiezer is het grootste online platvorm waarop je snel de beste en goedkoopste salon vindt in jouw stad. Alle kapsalons, schoonheidsspecialisten, spa’s en sauna’s, massagesalons, nagelsalons en zonnestudio’s zijn te vinden op onze site. Géén lange zoektocht meer naar de salon die voldoet aan jouw wensen. Op onze site vind jij binnen een handomdraai de meest ideale salon.

Wij zijn twee enthousiaste jonge ondernemers met een missie. Wij willen die zoektocht naar jouw ideale salon zo eenvoudig mogelijk maken! Maar daar blijft het niet bij; op Salonkiezer.nl kun je alle salons met elkaar vergelijken op basis van behandelingen, prijzen en reviews. Per stad zorgen wij dat alle salons een unieke plek krijgen op ons platform. Wij zijn er voor zowel klanten als salons. Dat maakt ons een uniek online platform!

Oprichters van Salonkiezer.nl

“Wij zijn er voor zowel klanten als salons. Dat maakt ons een uniek online platform!”